To Oświadczenie o prywatności zostało opublikowane 24 maja 2018 r. Obowiązuje nowych użytkowników po jego zaakceptowaniu, a wszystkich pozostałych użytkowników od 1 czerwca 2018 r

Oświadczenie o prywatności określa, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, udostępniamy, przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

Zakres

Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie do wszystkich stron, usług i narzędzi, w których znajdują się odniesienia do niniejszego dokumentu, bez względu na sposób, w jaki z nich korzystasz, w tym poprzez korzystanie z nich na urządzeniach mobilnych.

Dane osobowe, które gromadzimy

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to dane odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

Jakie dane osobowe gromadzimy

Zbieramy dane osobowe od Ciebie i z urządzeń (w tym mobilnych), których używasz podczas korzystania z naszych Usług, zakładania u nas konta, przekazywania nam danych w formularzach internetowych, uaktualniania lub dodawania danych na swoim koncie lub w toku prowadzenia z nami korespondencji w związku z naszymi Usługami.  

Niektóre z tych danych, np. te umożliwiające zidentyfikowanie Cię, są konieczne do korzystania z naszych Usług. Podawanie wszystkich pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, ale niektóre z nich mogą być konieczne do zawarcia Umowy z użytkownikiem.

Możemy także gromadzić dane osobowe z innych źródeł, jak opisane poniżej.

Dane osobowe, które podajesz korzystając z naszych Usług lub gdy zakładasz u nas konto

 • Dane umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres, numery telefonu lub adresy e-mail, które podajesz podczas zakładania u nas konta.

 • Informacje związane z kupowaniem, które podajesz nam podczas transakcji lub inne dane dotyczące transakcji.

 • Inne dane, które generujesz lub które są powiązane z kontem (np. dotyczące dodawania przedmiotów do koszyka, dodawania przedmiotów do listy obserwowanych.

 • Informacje finansowe (takie jak numery kart kredytowych lub kont bankowych) powiązane z transakcjami.

 • Adres pocztowy, dane rozliczeniowe i inne dane wykorzystywane do zakupu lub wysłania przedmiotu, a także informacje wymagane do odpraw celnych (takie jak NIP lub inne numery identyfikacji) oraz odpowiednie informacje dotyczące wysyłki (takie jak numery w systemach monitorowania i aktualizacje związane z monitorowaniem przesyłek).

 • Możesz także podawać nam inne informacje w formularzach online, podczas aktualizowania lub dodawania informacji na swoim koncie, w dyskusjach społeczności lub w ramach jakiejkolwiek innej korespondencji z nami dotyczącej naszych Usług.

 • Informacje dodatkowe, które na mocy stosownego prawa krajowego musimy zbierać i przetwarzać w celu zidentyfikowania użytkownika lub weryfikacji zebranych przez nas informacji.

Dane osobowe, które zbieramy automatycznie, gdy korzystasz z naszych Usług lub zakładasz u nas konto

 • Zbieramy także informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług. Te informacje pobieramy z urządzeń (w tym mobilnych), za pomocą których korzystasz z naszych Usług. Informacje te obejmują: niepowtarzalny identyfikator urządzenia, typ urządzenia.

 • Dane geolokalizacyjne, w tym informacje o lokalizacji przesyłane z Twojego urządzenia mobilnego. Zwracamy uwagę, że większość urządzeń mobilnych umożliwia kontrolowanie lub wyłączenie w menu ustawień funkcji korzystania z usług lokalizacyjnych przez daną aplikację.

 • Informacje o komputerze i połączeniu, np. statystyki odsłon stron, ruch w serwisach w obu kierunkach, odsyłające adresy URL, dane reklam, adres IP, historia przeglądania stron.

Dane osobowe, które gromadzimy przy użyciu plików cookies i podobnych technologii

 • Używamy plików cookies do zbierania informacji o odwiedzanych stronach, klikanych łączach i innych działaniach, które podejmujesz w ramach naszych Usług, reklam lub komunikacji pocztą e-mail.

 • Więcej informacji o stosowaniu tych technologii i sposobach ich kontrolowania znajdziesz na stronie n/t plików cookie.

Dane osobowe zbierane z innych źródeł

 • Możemy uzupełniać zbierane dane osobowe, danymi uzyskanymi od firm zewnętrznych oraz dodawać je do danych o Twoim koncie. Możemy na przykład zbierać i wykorzystywać dostępne publicznie dane demograficzne, dodatkowe dane kontaktowe, informacje o zdolności kredytowej oraz informacje z biur kredytowych, zgodnie z przepisami stosownego prawa krajowego.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Gromadzone dane osobowe wykorzystujemy do różnych celów biznesowych i na podstawie rozmaitych regulacji prawnych dotyczących ich przetwarzania. Poniżej znajduje się podsumowanie informacji o sposobach i podstawach prawnych wykorzystywania danych osobowych użytkowników.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do podpisywania umów i realizowania ich postanowień, do świadczenia Usług, do wypełniania zobowiązań prawnych, do chronienia Twoich ważnych interesów lub – w razie potrzeby – w interesie publicznym. Obejmuje to:

 • świadczenie usług w zakresie przetwarzania płatności i zarządzania kontem, realizowanie, monitorowanie i usprawnianie naszych Usług, zapewnianie bezpieczeństwa i sprawnego działania Usług, dostosowywanie zawartości serwisu do Twoich potrzeb i preferencji na podstawie podejmowanych przez Ciebie działań.

 • kontaktowanie się z Tobą w sprawach związanych z kontem, w celu rozwiązywania problemów lub z innych powodów w ramach obsługi klienta, kontaktując się z Tobą możemy korzystać z poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS, poczty tradycyjnej.

 • Świadczenie innych usług zamówionych przez Ciebie zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zbierania informacji.

 • Wykrywanie, badanie i ograniczanie przypadków oszustw, naruszeń bezpieczeństwa lub innych potencjalnie zakazanych lub niezgodnych z prawem działań oraz zapobieganie występowaniu takich przypadków.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do realizowania naszych uzasadnionych interesów, o ile Twoje prawa i wolności nie są względem nich nadrzędne.  Wdrożyliśmy środki kontroli w celu równoważenia naszych interesów z Twoimi prawami.  Obejmuje to:

 • Udoskonalanie naszych Usług, np. poprzez weryfikowanie zgłoszeń użytkowników o zablokowanych lub uszkodzonych stronach w celu identyfikowania i naprawiania błędów oraz poprawiania komfortu korzystania z Usług.

 • Kontaktowanie się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej w celu oferowania kuponów, zniżek i promocji specjalnych, a także celem informowania o naszych Usługach, zgodnie z prawem właściwym.

 • Monitorowanie i poprawianie bezpieczeństwa informacji w naszych witrynach.

W jaki sposób możesz sprawdzić i poprawić swoje dane osobowe

Dostęp, poprawianie i usuwanie Twoich danych osobowych

Możesz wyświetlać, sprawdzać i zmieniać swoje dane osobowe po zalogowaniu się do swojego konta. Jeśli Twoje dane osobowe uległy zmianie lub są nieprawidłowe, prosimy o ich niezwłoczne zaktualizowanie. Zmiana lub usunięcie postu po jego publicznym opublikowaniu może nie być możliwa.

Będziemy egzekwować wszelkie ustawowe prawa w zakresie dostępu do danych osobowych oraz ich modyfikowania lub usuwania. 

Jeśli zażądasz zaprzestania przetwarzania niektórych lub wszystkich danych osobowych, które Cię dotyczą albo wycofasz zgodę (jeśli dotyczy) na ich przetwarzanie lub ujawnianie przez nas danych osobowych na potrzeby określone w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, możemy nie mieć możliwości świadczenia wszystkich Usług i zapewnienia obsługi klienta na poziomie oferowanym innym użytkownikom.

Na Twój wniosek, usuniemy Twoje konto oraz przetwarzane dane osobowe tak szybko, jak to będzie możliwe, na podstawie działań na koncie i zgodnie z przepisami stosownego prawa krajowego.

W jaki sposób możemy udostępniać Twoje dane osobowe

Partnerzy – dostawcy usług i instytucje finansowe:

 • Zewnętrzni dostawcy usług, którzy pomagają nam w świadczeniu Usług, przetwarzaniu płatności, wykrywaniu, analizowaniu i ograniczaniu działań potencjalnie niezgodnych z prawem, naruszeń Umowy z użytkownikiem, naruszeń bezpieczeństwa, oszustw oraz w zapobieganiu występowania tych przypadków, a także w ściąganiu należności, prowadzeniu programów lojalnościowych, obsłudze kart kredytowych pod wspólną marką i innych działaniach biznesowych.

 • Zewnętrzne partnerskie instytucje finansowe, które mogą oferować Ci produkty finansowe, mogą używać takich danych w celu zapewnienia wspólnych treści i usług (jak rejestracja, obsługa transakcji i obsługa klienta). Takie zewnętrzne partnerskie instytucje finansowe będą wykorzystywać Twoje dane osobowe do wysyłania materiałów marketingowych tylko pod warunkiem, że zdecydujesz się na korzystanie z ich usług.

 • Zewnętrzni przewoźnicy (np. DHL, INPOST, Poczta Polska), którym udostępniamy adres wysyłkowy, informacje kontaktowe i informacje o śledzeniu przesyłki na potrzeby dostarczenia zakupionych przedmiotów i innej komunikacji związanej z dostawami.

 • Zewnętrzni dostawcy usług nie mogą sprzedawać, dzierżawić, ani w żaden inny sposób przekazywać danych osobowych osobom trzecim.

Organy wymiaru sprawiedliwości, postępowania sądowe oraz inne cele dozwolone przez prawo

 • w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, egzekwowania postanowień Umowy z użytkownikiem, udzielania odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń praw innych osób w ofertach sprzedaży lub innych treściach, a także w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa.

 • organom ścigania lub innym agencjom rządowym lub upoważnionym osobom trzecim w odpowiedzi na zweryfikowany wniosek w związku z dochodzeniem karnym, domniemaniem lub podejrzeniem działania niezgodnego z prawem, a także w związku z jakimikolwiek działaniami, które mogłyby narazić firmę Easy-Mar, Ciebie lub innego użytkownika naszych usług na odpowiedzialność prawną. Ujawnimy wyłącznie informacje odpowiednie w kontekście dochodzenia, takie jak imię i nazwisko, miejscowość, stan, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, historię nazwy użytkownika, adres IP.

 • biurom i instytucjom kredytowym zgodnie ze stosownym prawem krajowym (np. informacje o opóźnieniu lub brakującej płatności lub innych zdarzeniach na koncie, które mogą być uwzględnione w Twoich danych kredytowych).

 • osobom trzecim uczestniczącym w postępowaniu prawnym, o ile przedstawią wezwanie sądowe, orzeczenie sądu lub w związku z inną ważną procedurą prawną.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Okres przechowywania przez nas informacji osobistych może się znacząco różnić w zależności od świadczonych Usług i wymogów prawnych. Na okres przechowywania informacji osobistych wpływają zazwyczaj następujące czynniki:

 • Jak długo dane osobowe powinny być przechowywane dla celów świadczenia Usług?  Obejmuje to zachowanie i poprawianie jakości naszych produktów, zapewnienie bezpieczeństwa systemów oraz prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości biznesowej i finansowej. Ta ogólna zasada stanowi podstawę określania przedziałów czasowych przechowywania danych.

 • Czy wśród danych osobowych są dane osobowe wrażliwe? Jeśli tak, zwykle przechowujemy je krócej.

 • Czy jesteśmy zobowiązani prawnie, umownie lub w podobny sposób do przechowywania Twoich danych osobowych? Mogą obowiązywać przepisy lokalne nakładające obowiązek przechowywania danych osobowych przez określony czas lub możemy być zobowiązani przez organy administracji państwowej/wymiar sprawiedliwości do zachowania danych na potrzeby dochodzenia lub postępowania sądowego.

Kiedy upłynie okres niezbędnego przechowywania Twoich danych osobowych, zostaną one bezpiecznie zniszczone zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi przechowywania i usuwania danych.

Administratorzy Danych oraz Inspektorowie Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Easy-Mar Marietta Piątkowska-Botor zarejestrowana pod adresem ul. Rogowskiego 20, 42-660 Kalety i odpowiada za przetwarzanie w tym zbieranie, ujawnianie, przechowywanie i ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z standardami ochrony prywatności oraz stosownym prawem krajowym.

Możemy przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe na naszych serwerach w Polsce oraz w każdej z pozostałych lokalizacji, w których znajdują się centra danych firmy Easy-Mar.

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Aby skontaktować się z Inspektorem ochrony danych prosimy o skorzystanie z informacji podanych w sekcji „Kontakt z nami” niniejszego Oświadczenia o prywatności.

Inne ważne informacje dotyczące prywatności

Co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi udostępnionymi w naszych serwisach lub aplikacjach?

Inni użytkownicy mają dostęp do danych osobowych udostępnianych przez Ciebie w naszej witrynie. Inni użytkownicy mogą na przykład zobaczyć Twoje opinie, oceny i związane z nimi komentarze.

Prywatność dzieci

Nasze serwisy są przeznaczone dla ogólnego odbiorcy, nie są kierowane do dzieci. Nie zbieramy świadomie informacji osobistych osób, które są nieletnie w rozumieniu lokalnego prawa krajowego.

Kontakt z nami

Administrator danych osobowych: admin@easymar.pl