Warunki i procedury handlowe
Realizacją transakcji handlowych zajmuje się Dział Sprzedaży firmy Easy-Mar, pozostający do Twojej dyspozycji w godzinach 10.00 – 16.00. Akceptujemy wyłącznie zamówienia, w których sprecyzowane są: ilość, rodzaj towaru, sposób jego odbioru. Zamówienie towaru jest traktowane jako zobowiązanie się do jego odbioru. W momencie realizacji zamówienia wystawiana jest faktura Vat. Jeśli Twoja firma nie posiada możliwości dokonywania zakupów z odroczonym terminem płatności, możesz dokonywać zakupów na zasadach przedpłaty lub za pobraniem (limity kwotowe spedytorów). Jako zamawiający, po otrzymaniu e-mailem lub faksem potwierdzenia dokonania zamówienia, dokonujesz wpłaty środków na konto Easy-Mar. Po odnotowaniu wpływu na koncie bankowym wystawiamy fakturę na zamówiony towar. Podstawą do wysłania towaru jest stwierdzenie wpłynięcia pieniędzy za zamówiony przez kontrahenta towar na konto Easy-Mar. Faktura proforma jest ważna 5 dni od daty wystawienia. Po tym okresie zostaje anulowana bez powiadomienia odbiorcy. Anulowanie zamówienia przez Twoją firmę może być dokonane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach tylko po uzgodnieniu z Działem Sprzedaży Easy-Mar.

Dostawa i odbiór towaru
Zamówienia do realizacji z magazynów firmy Easy-Mar przyjmowane są od godziny 10.00 do godziny 16.00. Dostawy towarów realizują dla nas firma kurierska DHL, UPS oraz Inpost.

Ceny
Po otrzymaniu dostępu do cennika B2B wszystkie ceny zawarte w cenniku są cenami hurtowymi. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany cen w przypadku zmiany kursów odpowiednich walut (USD, EURO).

W zależności od realizowanych obrotów, każdy partner handlowy otrzymuje odpowiedni poziom cen hurtowych.

Wszystkie ceny zawarte w cenniku podane są w PLN (złoty polski).

Reklamacje

– reklamacje dotyczące dostawy (braki towarów w dostawie, niezgodność dostawy z zamówieniem, brak zamówienia, uszkodzenia lub zniszczenie przesyłki) muszą być zgłoszone nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu przesyłki,

– zgłoszenie reklamacyjne może być dokonane pod numerem telefonu: 343430144 lub na adres mailowy: biuro@easymar.pl

W przypadku stwierdzenia:
– naruszenia taśm firmowych,
– uszkodzenia kartonu,
– jakichkolwiek znamion ingerencji w przesyłkę,
– niezgodności pomiędzy doręczoną przesyłką, a fakturą zakupu lub dokumentem WZ (jeżeli był dołączony do przesyłki)

Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie sporządzić w obecności spedytora protokół reklamacyjny na okoliczność zaistniałej sytuacji oraz dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w sposób opisany powyżej, załączając do zgłoszenia protokół reklamacyjny.

Prosimy o dostosowanie się do powyższych procedur, ponieważ brak ich przestrzegania może spowodować odmowę uwzględnienia reklamacji.